Evald Jon Strøm

Evald Jon Strøm (1)

Styremedlem i Skankeforeningen