Skankeslekten

Skanke-ætten er en gammel norsk uradelsslekt, som med stor grad av sikkerhet kan føre sine aner tilbake til Jemtland på 1300-tallet og med noe mindre grad av sikkerhet tilbake til Isle of Man også i flere århundrer før dette.

Andre kilder til informasjon om Skankeslekten:

Denne artikkelen ble oppdatert den juli 14, 2019