Nordisk Skankestevne i Seljord

Seljord
Seljord

I tråd med etablert tradisjon er det i år Skanke-foreningen i Norge som inviterer til Nordisk Skanke-stevne. Stevnet finner sted i den vakre kulturbygda Seljord fra fredag 24. til søndag 26. juni 2011, i det gamle og ærverdige Seljord Hotell. Vi håper å se mange gamle og nye medlemmer av Skanke-foreningen og deres familiemedlemmer i Seljord, og ikke minst våre kjære venner fra de to søster-organisasjonene Skanke-föreningen i Sverige og Slægtsforeningen Barfod/Barfoed i Danmark.

Som dere vil se av programmet har vi lagt opp et omfattende og spennende program. Seljord har lange og sterke kulturtradisjoner. Bygda har vært tilholdssted for mange store kunstnere gjennom årene. Blant malere som har arbeidet her kan nevnes Fritz Thaulow, Thorvald Erichsen, Henrik Sørensen, Harald Kihle, Kai Fjell, Ture Holm og Nana Kiønig, samt brødrene Erlend og Terje Grøstad. Billedhuggeren Olav Glosimot kom herfra. Det samme gjorde forfattere som Jørund Telnes, Lavrants Rui, Halvor J. Sandsdalen og hans kone og medstifter av Skanke-foreningen Ingebjørg Kasin Sandsdalen. I år feires 100-årsjubileet for Halvor J. Sandsdalens fødsel. På gården Glosimot bodde for øvrig Ivar Aasen da han arbeidet med å samle inn dialekter til sin nynorsk. I prestegården har det bodd en imponerende rekke av kjente prester. Blant dem presten, dikteren og folkeminnesamleren Magnus B. Landstad, og ikke minst vår slektning prost Zacharias Jonsson Skancke (1601-89), som var sogneprest her i 56 år og prost i Øvre Telemark i 30 av dem. Han har store etterslekter i Seljord gjennom sine døtre. Han får vi høre mer om under stevnet. Det får vi også om legendene om Kivlemøyene og om Guro Heddeli og flere med dem, både i ord og toner. Mange av våre mest kjente eventyr kommer fra Seljord. Det gjør også mange av folketonene våre og det kjente ”Draumkvedet”.

I Flatdal skal vi besøke og spise lunsj på gården Kvåle, som har lange Skanke-tradisjoner, i likhet med mange av de andre flotte gårdene i det kjente ”klynge-tunet” i Flatdal-landsbyen. Her skal vi også besøke kirken som Zacharias Skancke fikk oppført i 1654, med en liten konsert på det fine orgelet der. Deretter den legendariske Kivledalen, hvor Kivlemøyene bodde. Festmiddagen finner sted på Seljord Hotell lørdag kveld. Da håper vi å se mange i bunad.

Mer informasjon om stevnet finner du i Skanke-nytt nr. 1-2011.
Vi ønsker dere velkommen til Seljord og ser frem til tre spennende dager sammen der!