Trine Skei Grande

Skanke-ættling på Stortinget – leder i Venstre

Trine Skei Grande er stolt Skanke-ættling i Røros-linjen gjennom Spell-grenen, Knut-grenen, Faste-grenen og den eldre Hov-grenen i Hackås-linjen. Se mer om dette på hennes ”Skanke-anetavle” nedenfor. Trine er født i Overhalla i Nord-Trøndelag, men nå bosatt i Oslo. Hun har bak seg en imponerende og variert karriere på mange områder gjennom sitt vel 40-årige liv.

Trine Skei Grande. Foto: John Greiner Olsen.

Trine har møtt fast på Stortinget fra Oslo siden oktober 2001, hvor hun har representert Venstre. Hun har i denne tiden vært medlem av en rekke stortingskomiteer. I inneværende stortingsperiode er hun medlem både av kontroll- og konstitusjonskomiteen og av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. I tillegg sitter hun i fullmaktskomiteen, foruten at hun som parlamentarisk leder er medlem av den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen.

Trine har hatt de fleste tillitsverv som er mulig i Venstres organisasjon, lokalt både i Overhalla og Oslo, på fylkesplan, i ungdomsorganisasjonen og i hovedorganisasjonen. I tillegg har hun vært innom store deler av organisasjonslivet, både det frivillige og ideelle og i interesseorganisasjoner. Det vil det føre for langt å gå inn på her. Siden 2010 har hun vært leder i Venstre. Her er hun med å føre videre en arv som går tilbake til ”parlamentarismens far” Johan Sverdrup – også Skanke-ættling - som i 1884 stiftet Venstre, Norges første politiske parti. Vi er stolte over at foreningen vår er så godt representert på Stortinget, og ønsker Trine lykke til videre i sitt viktige ombud.

 Previous Post