Årsmøte i Tromsø 2018

Det innkalles til årsmøte i Skanke-foreningen i Norge, med påfølgende medlemsmøte lørdag 4. august 2018, kl. 09.00 i Thon Polar Hotel (3. etg) i Grønnegata 45, 9008 Tromsø, i forbindelse med Skanke-stevnet der 3.-5. august.

Saker eller forslag som ønskes behandlet på årsmøtet bes sendt styreleder Hans Brattestå, Skøyen terrasse 38, 0276 Oslo, evt. som e-post til brattesta@hotmail.com snarest mulig. Innkomne forslag vil bli lagt ut på våre nettsider www.skankeforeningen.no og tatt med i møtedokumentene.

Sakliste for årsmøtet:

 1. Velkommen og åpning av årsmøtet.
 2. Valg av møteleder, én referent, tellekorps og to til å signere møteprotokollen.
 3. Registrering av årsmøtedeltagere og antall stemmeberettigede.
 4. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.
 5. Styrets meldinger om virksomheten i 2016/2017.
 6. Reviderte regnskap for 2016 og 2017.
 7. Eventuelle innkomne forslag til behandling.
 8. Valg
  • Leder
  • Styremedlemmer
  • Varamedlemmer
  • Valgkomite på 3 medlemmer
  • Revisor Medlemsmøte Drøfting av virksomheten, aktuelle saker, planer fremover etc.