I Skanke-spor rundt Mjøsa

Program for stevnet 5.- 6. september, 2015

Lørdag 5. september: Kl. 0800 Avreise fra Oslo til Hamar. Buss parkert foran Grand Hotel på Karl Johan. Kl. 10.00 Omvisning i de historiske ruinene på Domkirkeodden i Hamar. (Biskop Carl Jensson Skanke/Schonch, ca. 1460 – 1512)

Kl. 12.00 Felles lunsj på Hamar. Kl. 13.00 Avreise til Ringsaker kirke. Kl. 14.00 Omvisning i Ringsaker kirke. (Ansten Jonsson Skankes altertavle. Han var kannik i Hamar og sogneprest i Ringsaker 1527-1547, dvs. «tvers igjennom» reformasjonen).

Kl. 15.30 Avreise til Staur Gård via Nes og Helgøya. Kl. 18.00 (ca) Ankomst Staur Gård på Stange, hvor vi skal overnatte. Kl. 19.30 Apéritif med påfølgende festmiddag på herskapelige Staur Gård. Påfølgende sosialt samvær.

Søndag 6. september:

Frokost på hotellet. Kl. 09.00 Avreise med buss fra Staur Gård til Hoff kirke på Østre Toten. Kl. 11.00 Gudstjeneste i Hoff kirke med etterfølgende omvisning. (Presterekken med malerier av flere Skanke-prester, bl. a. Carl Jensson Skanke/Schonch (ca. 1460-1512), Jon Narvesson Schonch/Skanke (f. ca. 1460) og deres antatte barnebarne Carl Tordsson Skanke/Schonch (d. 1593).

Kl. 13.00 Lunsj i Hoff Gjestgiveri. Kl. 14.15 Avreise til Balke kirke. Kl. 15.00 Omvisning i Balke kirke. (Altertavle laget og skjenket av Jon Narvesson Schonch/Skanke, som var prest i Hoff kirke 1500-1506, senere kannik på Hamar og prest i Vang kirke på Hamar.)

Kl. 16.15 Busstur tilbake til Oslo. (Tentativt via Storøya i Tyrifjorden. Kl. 17.00 Tentativt: Besøk med omvisning på historiske Storøen Gård. (Gården og øya tilhørte Hamar bispedømme fra 1200-tallet og frem mot reformasjonen. Her har nok også biskop Carl Jensson Skanke holdt til i perioder.)

Kl. 19.00 (ca) Tilbake i Oslo.